Logo

Brannvern i borettslag

Hvem er ansvarlig?

I borettslag er det styret i borettslaget som er ansvarlig for at boenhetene har installert røykvarslere og slokkeutstyr. I tillegg skal de sørge for at utstyret blir kontrollert av kompetent personell iht. NS-EN 3910. Andelseieren er pliktig til å etterse utstyret jevnlig og å melde fra til styret om noe skulle være feil.

Hvilket utstyr kreves?

Utstyret skal kunne benyttes i alle rom. Om boligen er i flere etasjer, bør slokkeutstyr plasseres i hver etasje. I henhold til loven skal boligen ha et brannslokningsapparat eller en husbrannslange og minst en røykvarsler. 

Brannslokningsapparat og husbrannslange

Dersom boligen utstyres med brannslokningsapparat, skal dette være 6 kg pulverslokker eller 6 ltr skumslokker. Disse slokkerne slokker nesten alle typer branner som kan oppstå i boligen. En husbrannslange kan være et godt alternativ.

Brannteppe

På kjøkken anbefaler vi å montere et brannteppe i nærheten av komfyren, for bruk ved mindre branner.

Røykvarslere

Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler. Normalt vil en røykvarsler dekke 65m2. Det finnes optiske og ioniske røykvarslere med batterier med levetid i opptil ti år. Om man anskaffer flere røykvarslere, kan man velge en type som kan seriekobles slik at om en varsler – varsler alle.

Hvor ofte skal brannslokkeren kontrolleres? 

Skumslokkere i boliger skal kontrolleres av sertifisert personell hvert andre år og ha en utvidet service hvert femte år. Pulverslokkere skal kontrolleres av sertifisert personell hvert femte år og ha en utvidet service hvert tiende år.

Vi har lang erfaring med kontroll av brannvernutstyret i borettslag og sameier.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.