Logo

Brannvern i bedrifter og offentlige bygninger

Hvilken type brannslokningsutstyr og mengden av utstyr det er behov for varierer etter hvilken risikoklasse bygningen er klassifisert i. Dette avhenger blant annet av hvor mange mennesker bygningen er beregnet for, type bygning og konsekvensene en brann kan få.

Hvilken mengde og type utstyr er det behov for?

Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkeutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann skal bygningen ha håndslokkere.

Brannslangene bør ha en dimensjon på minimum 19 mm og helst være plassert i skap.

Lokaler med frityr anbefales frityrslokkere spesielt utviklet for slokking av brann i fett. Det kan også stilles krav til stasjonært slokkeanlegg ved brannsikring av frityr. På steder med mye elektrisk og elektronisk utstyr, anbefales CO2-slokkere. For slokking av brann i brennbare væsker anbefales skumslokkere. Vi fører også miljøslokkeren som er en vannbasert slokker som ikke forurenser. Pulverslokkere er universalslokkere som slokker nesten alle typer branner.

Steder hvor manuelt slokkeutstyr plasseres skal være tydelig merket.

Hvor ofte skal utstyret kontrolleres?

Brannslokningsapparater og brannslanger i bedrifter skal kontrolleres av autorisert personell en gang per år. Ved å inngå en serviceavtale med Aktiv Brannvern vil vi sørge for at kontrollen skjer til riktig tid og blir utført av sertifisert personell slik at brannsikkerheten opprettholdes og dokumenteres. Kontakt oss på tlf. 22 80 37 10 eller e-post: post@aktivbrannvern.no for et tilbud.

Brannvern i private hjem og fritidsboliger

Boliger, leiligheter, hybelhus, hytter, campinghytter og andre fritidsboliger skal ha manuelt slokkeutstyr.

Hvilken mengde og type utstyr er det behov for?

Utstyret skal kunne benyttes i alle rom. Om boligen er i flere etasjer, bør slokkeutstyr plasseres i hver etasje.Dersom boligen utstyres med brannslokningsapparat, skal dette være 6 kg pulverslokker eller 6 ltr skumslokker. Disse slokkerne slokker nesten alle typer branner som kan oppstå i boligen. En husbrannslange kan være et godt alternativ. På kjøkken anbefales det å montere et brannteppe i nærheten av komfyren. For bruk ved mindre branner. Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler. Normalt vil en røykvarsler dekke 65m2. Det finnes optiske og ioniske røykvarslere med batterier med levetid i opptil ti år. Om man anskaffer flere røykvarslere, kan man velge en type som kan seriekobles slik at om en varsler - varsler alle.

Hvor ofte skal utstyret kontrolleres?

Skumslokkere i boliger skal kontrolleres av sertifisert personell hvert andre år og ha en utvidet service hvert femte år. Pulverslokkere skal kontrolleres av sertifisert personell hvert femte år og ha en utvidet service hvert tiende år. Privatpersoner kan komme innom vårt verksted i Stanseveien 27 for kontroll og service på brannslokningsapparatet.

Norsk Brannvernforening om brannvern i hjem og fritid.

Les mer her: