Logo

web L1000404.jpgTjenester

Kontroll ute hos kunden

Aktiv Brannvern er spesialister på manuelt slukkeutstyr og utfører kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret i bedrifter, offentlige institusjoner, borettslag og sameier.

Hvor ofte skal utstyret kontrolleres?

Brannslukningsapparater og brannslanger i bedrifter og i offentlige institusjoner skal kontrolleres årlig av autorisert personell. I borettslag og sameier skal kontrollen utføres hvert femte år, men mange velger å utføre dette oftere

Serviceavtale

Ved å inngå en serviceavtale med Aktiv Brannvern vil kunden få en totaloversikt over utstyret, tilstand på utstyret samt eventuelle feil og mangler. I tillegg gjennomgås skilting av brannslukningsutstyr, sikkerhetsutstyr og rømningsveier samt eventuelle hindringer og mangler. Vi sørger også for at de forskriftsmessige periodiske kontrollene som trykkprøvinger og utvidede servicer blir utført. Alt dette dokumenteres i vedlikeholdsrapporten som sendes kunden etter kontrollen. Våre dyktige og erfarne serviceteknikere vil i samarbeid med kunden finne de beste og sikreste løsningene. Vi har serviceteknikere som er sertifisert gjennom Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell og har grønn godkjenning i henhold til NS 3910, som er norsk standard for kontroll og vedlikehold av håndslokkere og NS-EN 671-3, som er norsk standard for kontroll og vedlikehold av slangetromler og brannslanger. Ta kontakt med oss på tlf.22 80 37 10 eller e-post: post@aktivbrannvern.no for et forslag til avtale.

Verkstedet

Vårt verksted er godkjent gjennom Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell og utfører alle typer service, reparasjoner og refyllinger av brannslukningsapparater. Ta kontakt med oss på tlf.22 80 37 10 eller e-post: post@aktivbrannvern.no for et tilbud.

Prosjektering, salg, service og kontroll på slukkeanlegg og sprinkler

Vi kan tilby service på de fleste slukkeanlegg og sprinkler gjennom våre dyktige, autoriserte samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss på tlf.22 80 37 10 eller e-post: post@aktivbrannvern.no for et tilbud.

Branntetting

Vi kan tilby branntetting gjennom våre dyktige, autoriserte samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss på tlf.22 80 37 10 eller e-post: post@aktivbrannvern.no for et tilbud.

Kurs

Vi kan tilby brannvernkurs med en teoretisk del og en praktisk del gjennom vår dyktige samarbeidspartner.Ta kontakt med oss på tlf.22 80 37 10 eller e-post: post@aktivbrannvern.no for et tilbud.