...

Førstehjelpsutstyr

imagesCAXB7TAM.jpg

I følge Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at førstehjelpsutstyret er plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Mengde og type førstehjelpsutstyr det er behov for avhenger av arbeidsplassens arealmessige størrelse, geografiske beliggenhet, antall ansatte, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold.

Aktiv Brannvern leverer førstehjelpsutstyr fra Snøgg. Førstehjelpsutstyr er datostemplet og vi tilbyr påfylling og utskiftning av dette, gjerne i forbindelse med kontroll av det manuelle slokkeutstyret.
Vi skreddersyr også gjerne en løsning som passer din bedrift.

For bestilling, kontakt oss på tlf.22 80 37 10 eller e-post: post@aktivbrannvern.no

Produktkatalog fra Snøgg:

Last ned fil snggproduktkatalog.pdf
(6 097kb - 12,7 min at 64K ISDN)

...